SATSNING PÅ BRUKSGRENARNAS LYDNAD

Diskussionerna om att söka utbildningsbidraget växte fram under några styrelsemöten i RIS. På våra läger ser vi att många är duktiga på att träna specialmomenten inom de olika bruks-grenarna sök, spår, rapport samt de olika momenten i svenskskyddet. Lydnadsträningen kan vara svårare att få bra kvalitet på. RIS började för flera år sedan med att ägna en heldag åt lydnadsträning, vilket visade sig vara ett bra koncept. Kall, mörk och blåsig vinter ger inte heller lydnadsträningen rätt förutsättningar. Med detta utgångsläge växte tankarna fram till att göra en ordentlig satsning på just lydnadsmomenten. Vi bestämde oss för att göra tre miniläger för att ge deltagarna tid emellan att träna på de nya tankarna kring sin träning. Monica Henriksson, Hundkonsult i väst, med mångårig erfarenhet av hundträning valdes som instruktör. Två av lägren hade sin utgångspunkt på Sölvesborgs Brukshundklubb. Man träffades fredag kväll för föreläsning av Monica Henriksson. Lördagen tränades det hela da-gen med återsamling och middag på Sölvesborgs Brukshundklubb. Söndagen avslutades i träningshallen. Åhus hundarena valdes som lämplig plats att träna i. Det är en tempererad inomhushall med plastgräsunderlag.

 

Läger I

Lägret startade upp fredag kväll med föreläsning av Monica Henriksson om grunderna i hundträningen. Det blev en mycket intressant och givande träningshelg. Med stort engage-mang gav hon många tips för att se på hundarna och hundträningen med lite andra ögon. Det gavs mycket beröm för Riesen som energiknippen till hundar. Viktigt är att lära sig hur man utnyttjar energin på bästa sätt för att det ska ge resultat i lydnadsmomenten.

Bild 2 

 

Läger II

Vid uppstarten av detta läger handlade Monica Henrikssons föreläsning om effektiv hundträning och om hur man förbereder sig tävlingsdagen.

Helgen rullade på i full fart, ekipagen fick träna många pass och det gavs mycket utrymme för diskussioner. Deltagarna var mycket nöjda. Riesen med lite attityd bytte skepnad till "slipoverkille", högtempererad hund samlade ihop sig och hund som hade problem med ljud lyckades genomföra flera moment helt tyst. Det blev även en hel del småtrixande med teknik.

Bild 4

Läger III

Detta tillfälle var utan instruktör. Deltagarna hjälptes åt med att repetera vad de hade lärt sig under tidigare tillfällen. Många bra råd och tips delades.

Bild 8 

Kända citat

  • Du tänker som jag
  • Gör det bättre
  • Varma känslor i kroppen
  • Signalförskjutning
  • Utbildningsplatå
  • Rikningsövningar
  • Sitta fint
  • Fåraherdemodellen
  • Bakdelskontroll
  • Fast i belöningsträsket