Föreläsning med Jan Gyllensten 2010-01-16

SBLO upprepade i år förra årets föreläsning med Jan Gyllensten. Denna gången vidareutvecklade vi oss och temat var att kunna lägga upp träningen efter hundens mentalitet.

jan3

Lokalen var fullsatt och ända från Värnamo kom intresserade riesenägare. Men tyvärr lyckades vi annars inte själva fylla alla platser utan hade även inbjudit intresserade från några närliggande brukshundklubbar.

Jan började dagen med en kort resume´från fjolåret och vi fick friska upp våra kunskaper i hunderiet såsom nerver,skärpa och försvarslust,kamplust osv. Och en än gång fick vi oss påminda att det mest arvbara hos en hund är rädslor t. ex skotträdslor och sociala rädslor. T.om så mycket som runt 50 %. Så det är verkligen något att tänka på när man köper valp och det finns skotträdslor och kvarstående rädslor i MH protokollen.

Något vi också fick lära oss är hur viktiga hundens NERVER är för att den skall fungera optimalt. Såsom koncentrationsförmåga,avreaktioner/återhämtning,"rätt" reaktion på retning,trygg hund?

jan6Jan jämförde hundens nerver med bilens ratt och dess intrumentpanel. Allt måste vara avpassat för varandra för vad händer annars? Jo, man slirar av vägen!

Hundens KAMPLUST vad är då det? Jo det är hundens vilja att jobba med kropp,käkar och muskler. Såsom; jaga, förfölja och gripa. Tillkämpandet, bytesintresse och att kunna arbeta när det tar emot.

Lek/kamp är motorn i många aktiviteter för de flesta hundar. Alla våra hundar är olika och vad vi idag fick lära oss är att kunna trycka på rätt knapp för just min hund för att få till det så där bra som vi vill att det ska bli.

Det är viktigt att tänka på att hundar är olika och behöver olika stimuli för att komma igång. Vi måste alltså hitta det belöningssystem som passar för just vår egen hund!

jan7FÖRUTSÄTTNING FÖR ALL INLÄRNING är en fin relation med sin hund.

Kommunikation - är hunden intresserad?

Motivation - vilken förväntan och glädje har hunden inför övningen/träningen?

LEKEN är den bästa relationsutvecklare vi har.

Tre punkter måste dock vara uppfyllda för att detta skall fungera och dessa tre är:

1. Hunden tycker om att leka (och det gör alla hundar när vi hittat den rätta leksaken för hunden och vi vågra bjuda på oss själva)

2. Hunden vill komma tillbaka för mer lek. (Om vi inte tar leksaken varje gång utan är en kompis som fort kastar iväg t.ex bollen igen lönar det sig att komma tillbaka med den,det är ju roligare att leka två än ensam)

3. Hunden vill släppa leksaken för mer lek.

jan9Är dessa tre kriterier uppfyllda har man en resurs i dressyren. Är dessa punkter inte uppflyllda har man ett problem och dom är inte användbara i dressyr. Kommer ej hunden med leksaken kan man ha en lina och och använda som"ledstång" och komma fram till hunden för att visa att när matte/husse kommer så sätter man fart på leksaken igen.

För hunden måste det löna sig att komma till husse/matte.

Hur gör vi då för att detta skall fungera?

Ett tips är att  börja leka så tidigt som möjligt för att relationen sedan ska bli så bra som möjligt. Dessa lekar ska ej vara förknippade med andra dressyrsituationer i detta skede.

Viktigt i leken är:

- Vem startar och vem slutar?

- Vid koncentration och kontroll = start

- Ökade krav ger högre koncentration.

jan14Men det är aldrig för sent att börja med dessa övningar. För att man ska vara "NÅGON" i hundens ögon är det viktigt att vara lugn och trygg och bestämd och veta vad man vill. Med enkla medel pratade Jan om hur vi när vi listat ut vad hundens resurser är kan utnyttja dessa på bästa sätt. Dels i tränings och tävlingssituationer men också i vardagen t.ex vid hundmöten osv.

Under eftermiddagen tittade vi sedan på sex olika hundar med skiftande temperament, ålder och ras. (Tre riesen,en lapphund,en labrador och en schäfer) Nu fick förmiddagens teori praktiseras i "lekens tecken".

Tänk att man med så små enkla medel kan få ett så fantastiskt utbyte med sin hund.Och jag gissar att flera av er som var med precis som jag gjorde när ni kom hem,tränade med hjälp av leken.Ni som inte var med och vill veta hur man gör.

Häng med nästa gång vettja!

//Eva Rosborg

PS. Det jag skrivit är en kort resumé från några anteckningar och minnet. Så ev.fel är mina egna. DS

jan16

Fler bilder i vårt galleri >>