Rallylydnad

Rallylydnad är en sport där ”teamet” hund och förare, genomför en bana som har designats av en rallydomare.

rally momentskyltar

Domaren ber teamet att starta och därefter genomför teamet en bana med övningar utmärkta på skyltar (10-20 övningar beroende på svårighetsgrad).

Utförandet av varje övning illustreras genom bild och text på skyltar. Bedömningen är mer generös än i traditionell lydnad. 

Teamet genomför banan i en rask men normal hastighet, med hunden på förarens vänstra sida. Hund och förare skall utstråla glädje och samarbete under hela genomförandet.

I rally krävs inte ett perfekt fotgående men hunden skall befinna sig under förarens kontroll. Teamet genomför banan utan instruktioner från domaren och målet är att genomföra den så korrekt som möjligt från start till mål med ledning av skyltarna.

Föraren får kommunicera obegränsat med hunden genom röst- och/eller teckenkommando. Kommunikationen skall användas för att uppnå bästa möjliga genomförande. Föraren får prata, uppmuntra, klappa i händerna eller använda andra verbala uppmuntrande förstärkningar i syfte att uppnå bästa möjliga resultat.

Även otaliga upprepningar av röst eller teckenkommando är tillåtet och påverkar ej bedömningen. Det är ej tillåtet att ge hunden tillrättavisande, åthutande eller för hunden obehaglig röst och eller teckenkommando. Föraren får inte medvetet vidröra hunden.

Rallylydnad har den vanliga familjehunden i åtanke och betoningen ligger på glädje och samarbete.Målsättningen för träningen är att skapa en hund som fungerar väl i hemmiljö tillsammans med familjen likaväl som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar. Teamet strävar eftersmidighet och uppmärksamhet med positiv utstrålning.

Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning medinslag av traditionell lydnad, agility och freestyle. En bana för Rallylydnad skall vara minst 15 x 20 meter, men en yta på 15x 24 meter rekommenderas.

Ett antal skyltar är utplacerade beroende på i vilken klass man tävlar i. På dessa skyltar stårdet vad man ska göra med hunden, vilket håll man skall svänga mm.

Du kan träna för att tävla men framför allt är detta riktigt kul och ger en enorm kontakt och följsamhet med din hund.
Passar alla!