RIS - Verksamhetsplan

brandy 1

I enighet med Svenska Riesenschnauzerklubbens (SRSK) är vår målsättning att skapa gemenskap kring vårt intresse för riesenschnauzer och att främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar samt att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper. Vi vill också verka för att öka vårt medlemsantal och främja tävlingsframgångar.

Vi kommer att under året erbjuda olika aktiviteter för att nå dessa mål. Lägerverksamheten sker genom våra ”träffar”; Vårträff, Midsommarträff och Höstträff. Där organiseras träning framför allt i bruksgrenarna, med fokus både på lydnad och specialmomenten. På kvällarna är det samvaro i vår Grillkåta. Under vinterhalvåret arrangerar vi en eller flera lydnadsdagar med inomhusträning. Det finns stor öppenhet för medlemmar att arrangera aktiviteter som är i enighet med de styr och måldokument som RIS antagit.

Grillkåtan kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt som en del i att skapa gemensamhet och trivsel vid våra träffar och andra aktiviteter.

Hemsida och socialt medium, RIS på facebook, kommer att användas både för information och möjligheter till erfarenhetsutbyte.

Vi kommer även att arbeta för att öka uthyrningen av både Riesen Camp och Grillkåtan genom annonsering på olika sätt.

 

/Styrelsen